Информация за организация на обучението в СУ "П.Яворов" от 7 февруари 2022г.

04.02.2022 17:48

Учебният процес през следващите две седмици ще бъде организиран по следния начин:

Обучение в ОРЕС (онлайн) в Teams

от 07.02.2022 до 11.02.2022г. - 6, 8, 9 и 11 класове

от 14.02.2022 до 18.02.2022г. - 5, 7, 10 и 12 класове

Основание - Заповед №РД 09-2199/04.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката.

В дните на тестване учебните занятия започват от 8:20ч. / всеки понеделник/.