Информация за организация на обучението в СУ "Пейо Яворов" от 7 март 2022г.

04.03.2022 13:52

 Присъствен учебен процес за  ученици  чрез тестване с бързи неинвазивни антигенни тестове

от 7 март 2022г

В дните на тестване учебните занятия започват от 8:20ч. / понеделник/.

 

Уважаеми  родители и ученици,

Обучението на учениците и през седмицата 07.03.2022 - 11.03.2022 г. ще продължи присъствено. В понеделник всички ученици ще бъдат тествани с бързи неинвазивни антигенни тестове. Учебните занятия само в понеделник ще се проведат по следния график:

Тестване:         8.00 - 8.20

1 час                  8.20 - 9.00

2 час                  9.10 - 9.50

Голямо междучасие 9.50 - 10.10

3 час                 10.10 - 10.50

4 час                  11.00 - 11.40

5 час                  11.50 - 12.30

6 час                  12.35 - 13.15

7 час                  13.20 - 14.00