Изпитите по История и цивилизации ИУЧ в IX клас и Информационни технологии ПП в 12 клас ще се проведат вместо на 04.02.2019 г. - на 18.02.2019 г.

01.02.2019 10:11

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД 15-198/31.01.2019 г. на Кмета на Община Сливен за обявяване на 04.02.2019 г. за неучебен ден и   заповед № РД-06-397/02.01.2019 г.: на Директора на СУ П.Яворов

Изпитите по История и цивилизации ИУЧ в IX клас и Информационни технологии ПП в 12 клас  да се проведат вместо на 04.02.2019 г. - на 18.02.2019 г.