Календар на състезанията за училищата през 2022-2023 година

29.09.2022 15:42

Състезание

Подаване на заявка

Провеждане на състезанието

„Аз зная английски” есенен кръг

 

От 28 септември

До 28 октомври 2022г.

От 29 септември

До 30 октомври 2022г.

„Млад художник”  есенен кръг  и

„Родна реч”есенен кръг

От 28 септември

До 28 октомври 2022г.

От 29 септември

До 30 октомври 2022г.

 

„Млад математик” есенен кръг  и

„Млад родолюбец” есенен кръг

От 02 ноември

До 25 ноември 2022г.

От 03 ноември

До 27 ноември 2022г.

 

„Аз зная английски”

зимен кръг  и „Родна реч”зимен кръг

От 30 ноември

До 21 декември 2022г.

От 01 декември

До 07 януари 2023г.

 

„Млад математик”

зимен кръг   и  „Млад художник”

зимен кръг

От 04 януари

До 25 януари 2023г.

От 05 януари

До 29 януари 2023г.

През месец февруари се провеждат състезанията за училищата, които не са успели през месец януари

През целия месец февруари

През целия месец февруари

„Аз зная английски” пролетен кръг   и

„Млад художник” пролетен кръг

От 22 февруари

До 26 март 2023г.

От 24 февруари

До 31 март 2023г.

„Родна реч” пролетен кръг   и

„Млад математик” пролетен кръг

От 01 април

До 26 април 2023г.

От 2 април

До 29 април 2023г.

„Аз зная английски”Финален кръг

Награда – купата на Многознайко

 

От 08 април

До 18 май 2023г.

От 11 април

До 20 май 2023г.

„Родна реч”Финален кръг

Награда – купата на Многознайко

 

От 05 май

До 08 юни 2023г.

От 09 май

До 10 юни 2023г.

„Млад математик”Финален кръг

Награда – купата на Многознайко

 

От 05 май

До 08 юни 2023г.

От 09 май

До 10 юни 2023г.

Състезанията се провеждат  под формата на тест с избираеми и свободни отговори. 

"Млад математик" 4 кръга като 4 кръг е финален кръг за купата на Многознайко
"Млад родолюбец" 1 кръг
"Млад художник" 3 кръга
"Родна реч" 4 кръга като 4 кръг е финален кръг за купата на Многознайко
"Аз зная английски" 4 кръга като 4 кръг е финален кръг за купата на Многознайко
Купата на Многознайко във финалния кръг получава ученикът от всеки випуск събрал най-много точки за най-малко време.

Минималният брой участници във всяко състезание е минимум 15 ученици от училище (не от клас) .
​Състезанията се провеждат при спазване на НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19.
Часът, залите и разпределението на участниците се определя от учителите/ръководството, без да се нарушава учебния процес. Времетраенето на всяко състезание е 60мин.
 За да участвате е необходимо да попълните заявка, която можете да изтеглите от сайта  mnogoznayko.weebly.com
За повече информация, можете да се свържете с нас на адрес:
mnogoznayko@abv.bg  или на телефон – 0897 666 914