Конкурс за есе на тема „Възможности за използването на изкуствения интелект при производство на статистическа информация“

20.09.2023 20:41

Цялата необходима информация за конкурса можете да намерите на: https://www.nsi.bg/_ese2023

Организирано от Национален статистически институт