Конкурс за стипендии на ученици и студенти, без родители 2021/2022

06.10.2021 18:08

Конкурс за стипендии на ученици и студенти, без родители 2021/2022

Здравейте, 
УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА, БЪДЕТЕ ВДЪХНОВЕНИ И ВДЪХНОВЯВАЩИ! 


ПОМОГНЕТЕ НИ да намерим заедно участници в  XIX издание на конкурс за стипендии „Постигам по-висок успех“!

В конкурса могат да участват ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи, както и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи.

Екипът на фондация Благотворител ще Ви бъде благодарен, ако уведомите ученици и студенти, които биха могли да се възползват от стипендия!

Кой може да кандидатства?

  • Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи
  • Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи

Колко стипендии се отпускат?

През 2021/2022 учебна година ще изплати 11 броя годишни стипендии на ученици и студенти.

Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-ти клас:

  • с успех над 5.50 – годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца/
  • с успех над 5.00 – годишна стипендия 550 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца
  • за студенти първокурсници – 3 бр. общо 900 лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца/
    /Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2021 – юни 2022 г./

Как се кандидатства?

Творческа задача:
Каним ви да разсъждавате върху мисъл от известен философ, писател и поет. Напишете есе на тема: „Нашата главна нужда е от някой, който да ни вдъхновява да бъдем това, което знаем, че можем да бъдем.“ Ралф Уолдо Емерсън Текстовете да бъдат в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли, това е важно за нас. Конкурсът не е литературен :)

Възможно е да ни изпратите лично написано стихотворение, провокирано от темата или кратък текст отговор как разбирате тази мисъл, съпроводен от авторска картина по темата.

I етап – 27.09 до 10.10.2021 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

За учениците са необходими:

• Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2020/2021 г.
• Попълнен въпросник
• Декларация за поверителност на личните данни
• Изпълнена творческа задача
• Документ от личен ръководител от институцията, в която живее кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/

За студентите са необходими:

• Уверение за записан I семестър 2021/2022 г.,
• Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование
• Попълнен въпросник
• Декларация за поверителност на личните данни
• Изпълнена творческа задача
• Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/

Документите можете да изпратите на konkursi@blagotvoritel.org с тема "Кандидатура - Постигам по-висок успех"
При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Краен срок за получаване на пълен комплект документи 10-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 12-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап –  12-ти - 14-ти октомври 2021 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ - СЪБЕСЕДВАНЕ

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури - по телефон.

Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 15-ти октомври 2021 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси.

Цялата информация за конкурса може да прочетете и в сайта на фондацията ТУК

 

 

 

 ПОРЪЧАЙТЕ НАШИТЕ ПОМАГАЛА ЗА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ "Уроци за сърцето" 
Description: https://blagotvoritel.mx-router-ii.com/data/94f62ae9350e4ad02b2be7e010f16acaaecb89cc/media_files/1/original/Novina.jpg


Пожелаваме здраве и успехи!
 

Екипът на фондация Благотворител

Фондация „ Благотворител “
1186 София, ул. „Черно море” № 4
GSM: +359 885 414 038
 
Да съхраним общочовешките добродетели!
www.blagotvoritel.org; станете наши приятели  facebook.com/blagotvoritel.org
office@blagotvoritel.org
konkursi@blagotvoritel.org
Благотворител

 

Надяваме се, че тази информация ще ви е полезна и се извиняваме, ако сме ви причинили неудобство.
Ако не желаете да получавате информация от нас, молим да отговорите тук: e-mail
с тема: Стоп
Благодарим ви!