Конкурс за ученици от 8 до 12 клас за писане на есе

14.03.2022 14:30
Българската стопанска камара обявява  
национален литературен конкурс по повод своята годишнина  
През април 2022 г. Българската стопанска камара (БСК) ще навърши 42 години от своето учредяване. Екипът на Камарата иска да отбележи тази годишнина по по-различен начин и да приобщи за първи път към своя празник и българските ученици. В тази връзка от национално представителната работодателска организация организират литературен конкурс за ученици от 8 до 12 клас на следните две теми: “Предприемачът, който ме вдъхновява” и “Бих инвестирал в…”. 
СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ: 1 март – 15 април 2022 г. 
С ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА НА: Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката и индустрията 
ЦЕЛ: Целта на конкурса е да провокира мисленето на подрастващите за приноса на предприемачеството в българското общество, за необходимостта от инвестиции за по-доброто бъдеще и най-вече да даде поле на мечтите им и възможност за повече положителните новини и спомен за личности, които вдъхновяват или пораждат благодарност в настоящето ни. 
НАГРАДЕН ФОНД: 1 000 лв.; Ден на отворените врати в БСК за отличените участници и “заемане на длъжност” по избор. 
РЕГЛАМЕНТ:  Право на участие имат всички ученици от VIII до ХII клас.  Всеки участник в конкурса може да представи само едно есе, като избере една от двете теми.  Участниците в конкурса се разделят в две възрастови групи:  I-ва група – от VIII до XI клас   II-ра група – от ХI до ХII клас  Изисквания към есето – обемът на текста да е до 3 (три) печатни страници (без заглавната страница). Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от заглавна страница със следната информация: Избраната тема : “Предприемачът, който ме вдъхновява” или “Бих инвестирал в…” Име, презиме, фамилия на автора  Дата на раждане Училище Клас телефон и email за връзка Преподавател  Телефон и email на преподавателя Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби на e-mail: pr@bia-bg.com до 15 април 2022 г.  Журито ще класира изпратените творби и ще уведоми номинираните автори. В конкурса не се допускат творби, участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии.  За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност. Журито си запазва право да публикува част от творбите на сайта на БСК и списанието на БСК “Noblesse Oblige”. За справка и допълнителна информация: Гергана Гиздина, експерт “Връзки с обществеността”, 0883 499 229, g.gizdina@bia-bg.com  
 
БСК е регистриран администратор на лични данни - гарантирана е конфиденциалност на всички участници по смисъла на ЗЗЛД. 
 
Българската стопанска камара обявява  
национален литературен конкурс по повод своята годишнина  
През април 2022 г. Българската стопанска камара (БСК) ще навърши 42 години от своето учредяване. Екипът на Камарата иска да отбележи тази годишнина по по-различен начин и да приобщи за първи път към своя празник и българските ученици. В тази връзка от национално представителната работодателска организация организират литературен конкурс за ученици от 8 до 12 клас на следните две теми: “Предприемачът, който ме вдъхновява” и “Бих инвестирал в…”. 
СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ: 1 март – 15 април 2022 г. 
С ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА НА: Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката и индустрията 
ЦЕЛ: Целта на конкурса е да провокира мисленето на подрастващите за приноса на предприемачеството в българското общество, за необходимостта от инвестиции за по-доброто бъдеще и най-вече да даде поле на мечтите им и възможност за повече положителните новини и спомен за личности, които вдъхновяват или пораждат благодарност в настоящето ни. 
НАГРАДЕН ФОНД: 1 000 лв.; Ден на отворените врати в БСК за отличените участници и “заемане на длъжност” по избор. 
РЕГЛАМЕНТ:  Право на участие имат всички ученици от VIII до ХII клас.  Всеки участник в конкурса може да представи само едно есе, като избере една от двете теми.  Участниците в конкурса се разделят в две възрастови групи:  I-ва група – от VIII до XI клас   II-ра група – от ХI до ХII клас  Изисквания към есето – обемът на текста да е до 3 (три) печатни страници (без заглавната страница). Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от заглавна страница със следната информация: Избраната тема : “Предприемачът, който ме вдъхновява” или “Бих инвестирал в…” Име, презиме, фамилия на автора  Дата на раждане Училище Клас телефон и email за връзка Преподавател  Телефон и email на преподавателя Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби на e-mail: pr@bia-bg.com до 15 април 2022 г.  Журито ще класира изпратените творби и ще уведоми номинираните автори. В конкурса не се допускат творби, участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии.  За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност. Журито си запазва право да публикува част от творбите на сайта на БСК и списанието на БСК “Noblesse Oblige”. За справка и допълнителна информация: Гергана Гиздина, експерт “Връзки с обществеността”, 0883 499 229, g.gizdina@bia-bg.com  
 
БСК е регистриран администратор на лични данни - гарантирана е конфиденциалност на всички участници по смисъла на ЗЗЛД.