КРАЙ НА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

03.02.2017 15:00
  •  3 ФЕВРУАРИ 2017г.
  КРАЙ НА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
 
  • ВАКАНЦИЯ:
  • 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
  • 04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас

Свързано изображение