Международен ден за безопасен интернет: Децата и дигиталните технологии

07.02.2017 16:10

Резултат с изображение за 7 февруари безопасен интернет


 Ден за безопасен интернет

 

  • В СУ "Пейо Яворов" бе отбелязан с пет минутна беседа в началото на всеки учебен час по Информационни технологии  .

     Започнал като инициатива на Европейския съюз, Денят отдавна излиза извън рамките  на всички континенти. Това е ден, в който общественото внимание се фокусира върху онлайн рисковете за деца и млади хора и върху необходимостта родители, образователни институции и други организации да полагат все повече усилия за развитие на дигитална и медийна грамотност у децата от най-ранна възраст.