НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

13.06.2017 15:31

 

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
            Уведомяваме Ви, че документи за приемане на ученици в VІІІ клас  ще се подават в периода 16 – 22 юни 2017 г. Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по един от два възможни начина, а именно:
1.Подаване на заявление за класиране по електронен път:
Осъществява се на следните адреси: https://priem.mon.bg  или   https://7klas.mon.bg.  Входът в системата е с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които те са получили от съответните училища. При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва сканирано в PDF формат медицинско свидетелство /файлът трябва да е не по-голям от 2 MB/, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.
2.Подаване на заявление на хартиен носител:
В област Сливен се извършва в следните училища-гнезда:
o   Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен;
o   Основно училище „Христо Ботев“ – Сливен;
o   Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен;
o   Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен;
o   Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – Нова Загора;
o   СУ „Г. С. Раковски“ – Котел;
o   СУ „Неофит Рилски“ – Твърдица.
Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг признак. Можете по Ваш избор да решите в кое от тях Ви е удобно да подадете документи.
 
Работното време ще бъде, както следва:
-          на 16, 19, 20, 21 и 22 юни 2017 г. - от 8.00 ч. до 18.00 ч.;
-          на 17 юни /събота/ - от 9.00 ч. до 13.00 ч.
 
При подаване на заявление в училището – гнездо е задължително да присъства родител/настойник на ученика.
 
В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на предпочитание.
 
Документите, които следва да се подадат, са:
-          заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
-          копие на свидетелство за завършено основно образование;
-          копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО;
-          копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии /независимо на кое място в заявлението е посочена професионална паралелка/.
Заявлението се предоставя в училището, в което се подават документите. Заедно с копията се носят и оригиналите на свидетелството, служебната бележка и медицинското.
 
Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени до 27.06.2017 г.
 
Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, в срок от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. включително. В същия срок може да се подаде заявление за участие във втори етап на класиране, без да се променят и пренареждат желанията.
 
Във втори етап на класиране участват кандидатите, които:
-          не са приети на първи етап – те участват, без да подават заявление за втори етап;
-          са приети по второ или следващо желание, но не са се записали – в този случай заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е приет.
Учениците, участвали във втория етап на класиране, се класират на мястото си от първия етап или на по-предно свое желание. След обявяване на резултатите класираните ученици следва да се запишат в училището или губят мястото, на което са класирани.
 
В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За участие в третия етап се подава заявление, в което се подреждат желанията за обявените свободни места в паралелки.
 
При записване в училището се подава заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и оригинал на медицинското свидетелство /за прием в професионални паралелки/.
           
Допълнителна информация може да бъде получена от директорите на училищата, в които се обучават седмокласниците, както и на електронната страница на РУО – Сливен, раздел Прием.
 
РУО - СЛИВЕН