Наша ученичка е победител във финала на шестото издание на клуб "Математически таланти"

22.05.2020 08:00

Снимка на СУ "Пейо Яворов", Сливен.