Национален конкурс за ученическо есе в областта на социалното познание за ученици от 12клас

17.03.2022 09:18

Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за есе.

Описание на конкурса за ученическо есе

Конкурсът се провежда на доброволни начала. Участниците могат да развият една или повече теми от посочените по-долу.

Теми:

1. Аз съм България и нейното европейско бъдеще;

2. България в Европа: светлини и сенки;

3. Аз и моята свързаност със света: общуване и отчуждение;

4. Какво ме кара да (не) остана в България?

Участници:

 • Учениците от дванадесети клас.

Изисквания към текста:

 • Обем – до 14 000 знака (12 пункта, 1,5 междуредие, Times New Roman);
 • Файлов формат – DOC;
 • Тип текст – есе, размишление.

Срок:

 • Есетата трябва да бъдат получени съгласно инструкцията за анонимност по-долу до 17 часа на 13 май 2022 г..

Процедура на изпращане на есето:

 • Оценяването на есетата е анонимно. Ето защо всеки автор изпраща: своите три имена, град, училище, заглавие на есето, адрес и телефон за връзка, като ги вписва в електронното си писмо, а на титулната страница на есето изписва само неговото заглавие без името на автора. Есетата се изпращат на електронен адрес: tpetkova@swu.bg
 • Катедра „Философски и политически науки” и катедра „Социология“ ще проведат анонимно оценяване на получените есета, след което класираните есета ще бъдат идентифицирани.

Оценители

     Комисия, съставена от членове на катедра „Философски и политически науки” и катедра „Социология“.

Критерии за оценяване

     В своята работа комисията за оценка се ръководи от следните общи критерии:

 • логическа структура на изложението;
 • наличие на тези, подкрепени с аргументация;
 • прогностични умения, съчетани с фантазия, но и с усет за доминиращите тенданции в общественото развитие;
 • внимателен подбор на подходящи факти с оглед на изказаните тези;
 • не шаблонно мислене, езикова култура и стил на изразяване.

Разгласа на резултатите

 • До 18 юни 2021 г. чрез обратна връзка с авторите и училищата.

Награди

 • Удостоверение за постижения в „Конкурса за ученическо есе“. Тържественото връчване на удостоверението за постижения в „Конкурса за ученическо есе“ ще се състои на 30 юни 2021 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград. Удостоверението дава право на притежателя му да бъде записан/записана за студент/студентка в специалност „Политология“, специалност „Социология“ или специалност "Философия";
 • Публикуване на отличените есета в е-списание „NotaBene” на Центъра за изследване и разпространение на политически и философски идеи към катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград;
 • Книги и посещение на ЮЗУ „Н. Рилски” с цел участие в среща за запознаване и разглеждане на Философския факултет.