НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ „МНОГОЗНАЙКО” 2020-2021г

18.10.2020 20:31

Състезания

Дата на подаване на заявки за състезанието

Дата на провеждане на състезанието

„ Аз зная английски"- I кръг

От 28 септември

До 28 октомври 2020г

От 29 септември

 До 30 октомври 2020г

„Млад художник”-  I кръг    и

„Родна реч” - I кръг

От 28 септември

До 28 октомври 2020г

От 29 септември

До 30 октомври 2020г

„Млад математик” - I кръг   и

„Млад родолюбец”

От 2 ноември

 До 25 ноември 2020г

От 3 ноември

 До 27 ноември 2020г

„Аз зная английски"- II кръг  и

„Родна реч ” - II кръг 

От 30 ноември

До 21 декември 2020г

От 1 декември

До 7 януари 2021г

„ Млад математик" - II кръг

„Мл.художник"-  II  кръг

От 4 януари

 До 25 януари 2021г

От 5 януари

 До 29 януари 2021г

През месец февруари  се провеждат състезанията за училищата, които не са успели през месец януари

През целия месец февруари

През целият месец февруари

„Аз зная английски"-  III кръг с купа  и

„Млад художник ”  III кръг

От 22 февруари

До 26 март 2021г

От 24 февруари

До 31 март 2021г

„ Родна реч" – III кръг с купа  и

„Млад математик” -  III кръг с купа

От 1 април

До 26 април 2021г

От 2 април

До 29 април 2021г

Финал на Многознайко – право на участие има всеки събрал минимум 160 т. от предходните състезания

От 4 май

До 31 май 2021г

От 4 май

До 31 май 2021г

Участници са ученици от 1-ви до 7-ми клас.                                                          
Състезанията, в които се надпреварват по знания учениците се провеждат  под формата на тест с избираеми и свободни отговори и носят имената:

  • "Млад математик" – провежда се в три кръга
  • "Млад родолюбец" - провежда се в един кръг
  • "Млад художник" - провежда се в три кръга
  • "Родна реч" -  провежда се в три кръга
  • "Аз зная английски" - провежда се в три кръга
  • "Финал на Многознайко" – включва знания по предметите български език и литература, математика и английски език.

                        В първите два кръга учениците получават медали и грамоти.

Наградата в третите кръгове на състезанията „Родна реч”, „Млад математик” и „Аз зная английски” за първо място е златен медал или купа, второ и трето място - медали. Некласираните участници на първите три места получават "Грамота за участие". 

           Купа в трети кръг получава ученикът от съответния клас, събрал най-много точки с най-малко време. Участниците, които имат точки за първо място, но са след участника с най-добро време получават златен медал.

Например: Ако има участници от първи до седми клас, купа ще вземе най-добрият участник от първи клас, най-добрият участник от втори клас и т.н.

В случай че имате двама участници с еднакво време, купа получават и двамата.

           Наградата във "Финала на Многознайко" за първо място е купа, а за второ и трето е отново сребърен и бронзов медал. Във финалния кръг право на участие има всеки, събрал минимум 160 точки от проведените състезания. Проверката на тестовете от финалния кръг се извършва от учителите в екипа на „Многознайко”.