Национални състезания на Многознайко с медали и грамоти 1-7 клас

29.09.2022 15:41
Състезанията ще бъдат по следните направления:
 
1.Аз зная английски - 1-7 клас с медали и грамоти, провежда се в 4 кръга, като 4 кръг е финален за купата на Многознайко
 
2.Родна реч -      1-7 клас      с медали и грамоти, провежда се в 4 кръга, като 4 кръг е финален за купата на Многознайко
 
3.Млад математик -      1-7 клас       с медали и грамоти, провежда се в 4 кръга, като 4 кръг е финален за купата на Многознайко
 
4. Млад художник -      1-7 клас       с медали и грамоти, провежда в 3 кръга.
 
5. Млад родолюбец -       1-7 клас       с медали и грамоти, провежда се в 2 кръга.
 
Изпращаме ви и календар с датите на всички състезания.
Датите на състезанията можете да ги променяте спрямо ситуацията в училището в зависимост , дали има болни деца или ковид забрани или други обстоятелства, така че датите могат да се променят.
 
Започваме със първите състезания: 
 
1. Аз зная английски есенен кръг 1-7 клас с медали и грамоти 
2. Родна реч 1-7 клас есенен кръг с медали и грамоти
3. Млад художник 1-7 клас есенен кръг с медали и грамоти
 
Заявки можете да изпращате      до       25 октомври или по-късно при необходимост.
Състезанията можете да проведете до 31 октомври или по-късно при необходимост.
 
Важно: Имаме малко увеличение на таксата за участие с 0.50 лв.
Тоест цената на дете за участие във всяко състезание ще бъде 6.50 лв.