Панорама на образованието 2024

17.06.2024 11:27
Уведомявам Ви, 
че традиционната Панорама на образованието – Сливен 
ще се проведе
на 26.06.2024 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч. в двора на ОУ „Христо Ботев“ - Сливен.
 
на 26.06.2024 г. от 10,00 ч. до 16,00 ч. в двора на ОУ „Христо Ботев“ - Сливен.Уведомявам Ви, че традиционната Панорама на образованието – Сливен ще се проведе
на 26.06.2024 г. от 10,00 ч. до 16,00 ч. в двора на ОУ „Христо Ботев“ - Сливен.