Информацие към 8 ноември 2021г Писмено декларирано съгласие от родителите на учениците в начален етап за тестване два пъти седмично за възстановяване на присъствения образователен процес

08.11.2021 16:46

В Средно училище „Пейо Яворов” – гр. Сливен 65,33% от родителите желаят децата им да се обучават присъствено след тестване два пъти седмично, 

а 34,67 % не желаят. Към момента от 225 ученици в начален етап 147 дават своето съгласие.  От 11 паралелки в начален етап  - 4 продължават в ОРЕС.