Подаване на заявления за полагане на изпит ДЗИ и НВО

25.01.2024 12:48

12 клас

  • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ  и издаване на служебни бележки    06.02 - 21.02.2024 г.  за сесия  Май-юни
10 клас
  • Подаване на заявления за допускане до НВО -чужд език  (по желание на ученика)
      и издаване на служебни бележки    01.02 - 16.02.2024 г.  за сесия  
    Май-юни