Покана за Обществен съвет

04.11.2016 16:08

 

  Информация ТУК

 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” - СЛИВЕН

 

П О К А Н А

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

    За подпомагане дейността на развитието на  СУ „Пейо Крачолов Яворов“ - Сливен и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви каня на 05.12.2016 г. от 17,30 ч. в стая 403 за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

-          Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

-             Избор на  състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към СУ „Пейо Крачолов Яворов“.

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на  СУ „Пейо Крачолов Яворов“.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

                                                                                            ДИМИТЪР ДИМИТРОВ,

       ДИРЕКТОР НА

       СУ „П. К. ЯВОРОВ”