ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

05.11.2019 10:14

В СУ "Пейо Яворов" - Сливен 

 се свиква заседание на Обществения съвет на 28.11.2019г. в сградата на училището.

Ще получите ПОКАНА с уточнение на мястото и часа.

Ръководството