Поправителен изпит по математика за V и VI клас 2021/2022

20.06.2022 14:14
Поправителен изпит по математика за V и VI клас -29.06.2022 г. в 09:00 ч., кабинет 403
Поправителен изпит по математика ИУЧ за VI клас - 30.06.2022 г. в 09:00 ч., кабинет403
 
Консултации  за 5 клас:
на 24.06.2022 г. – 09:00 ч.
на 27.06.2022 г. – 11:00 ч.
на 28.06.2022 г. – 09:00 ч.
Консултации за 6 клас:
на 22.06.2022 г. – 08:50 ч.
на 24.06.2022 г - 08:50 ч.
на 27.06.2022 г. - 08:50 ч.