Поправителна сесия 12.клас - ЮЛИ

25.06.2015 11:28
      Утвърждавам!  
      Директор:
              /Д. Димитров/
 
 
Дата 06.07. 07.07. 08.07. 09.07. 10.07.
 Изпит История и цивилизация Мениджмънт на туризма  Счетоводство на фирмата Немски език Свят и личност
Математика
Имена на ученика Клас/ про-фил каб.302 каб.302 каб.302 каб.302 каб.302
Ваня Йорданова Панайотова 12.а /Ту с ИИАЕ *        
Десислава Пламенова Донева 12.а /Ту с ИИАЕ *        
Енчо Тодоров Тодоров 12.а /Ту с ИИАЕ *        
Нина Денчева Дрянкова 12.а /Ту с ИИАЕ *        
Славяна Павлова Стоянова 12.а /Ту с ИИАЕ *        
Станимира Красимирова Теодорова 12.а /Ту с ИИАЕ *        
Станимира Стойкова Иванова 12.а /Ту с ИИАЕ *        
Илиян Павлинов Илиев 12.а /Ту с ИИАЕ * * *    
Димо Минчев Чиликов 12.а /Ту с ИИАЕ * * *    
Богомил Симеонов Богомилов 12.а /Ту с ИИАЕ * * * * *
Ясен  Христов Василев 12.а /Ту с ИИАЕ *       *
Петър Кирилов Байчев 12.а /Ту с ИИАЕ * * * *  
Нурай Нурханова Фикретова 12.а /Ту с ИИАЕ   * *    
             
Начало на изпитите - 8.00 часа/ кабинет 302 Времетраена на изпитите - 3 часа