Поправителна сесия - ЮНИ 5 - 8 клас

16.06.2015 12:06
График за  поправителните изпити на ученици от 5 - 8  клас    (ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ) - 2014/15 уч.г.                                                                    
                     
  Дата - ЮНИ 18 19 22 23 24 25 26 29
   Изпит ИЦ  ЗИП БЕЛ Математика ИЦ ФА МАТ   ЗИП БЕЛ  ЗИП ГИ
 
1 Божанка Тодорова Тодорова     *          
2 Нели Станимирова Атанасова     *          
3 Петя Стоянова Стоянова     *          
4 Андон Пенев Вачев     *          
5 Валентина Вълева Христова     *          
6 Надя-Иман Савова Савова     *          
7 Давид Димитров Димитров     * *        
8 Теодор Славов Кондев   *            
  Мартин Иванов Обрешков   * * *        
9 Валентина Иванова Гагова       *        
10 Ибрям Исмаилов Исмаилов * * * *   * * *
11 Кондьо Николев Йорданов * *   *     *  
12 Станислав Станимиров Петров   * * * *   * *
13 Стефан Красимиров Кънчев   *     *      
14 Златомир Рачев Иванов *   *   *      
15 Михаела Радостинова Райчева     *          
16 Божидар Тодоров Колев *              
17 Ангелина Мариянова Илиева     *          
18 Димитър Николаев Янев     *          
19 Нелина Мариянова Маргенова     *   *      
20 Стела Димитрова Караиванова     *   *      
21 Богиня Николаева Христова     * * * *    
22 Зорница Николаева Милева     *          
23 Христо Христов Христов       *        
24 Славянка Тодорова Тодорова     *   *      

*  - ще полагат изпит
29 юни  - География и икономика  - ученици  Ибрям Исмаилов Исмаилов       6 в
                                                                         
Станислав Станимиров Петров   7 а

Начало на изпитите - 8,30 часа