ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ септември

01.09.2018 15:38

Поправителен изпит по математика за ученици в дневна форма на обучение- 07.09.2018 г. в 9.00 ч.