Предоставяне на възможност на зрелостниците да се запознаят със своите оценени изпитни работи от ДЗИ 2017

12.09.2017 14:42

В тридневен срок от 13.09.2017 г. до 15.06.2017 г. зрелостниците могат лично да се запознаят със своите оценени изпитни материали. Запознаването се извършва срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия в стаята на ЗДУД