Преминаване в ОРЕС за периода 01.11.2021 г. – 12.11.2021 г. Обучението се организира от разстояние в електронна среда MS Тeams.

29.10.2021 17:20

Във връзка с писмо на директора

 на РЗИ – Сливен за достигане в община Сливен

 на 14-дневна заболеваемост над 750 души на 100 000 души население 

и на основание т. 3 от Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, Ви информирам, че за всички ученици от I до XII клас на училищата на територията на община Сливен за периода 01.11.2021 г. – 12.11.2021 г. обучението се организира от разстояние в електронна среда.