Препоръчително 2016/2017 Учебни помагала - начален етап

13.09.2016 10:59

 • УЧЕБНИ ПОМАГАЛА – ПЪРВИ КЛАС
 1. ЗИП – БЕЛ – Изд. „Булвест”.
 2. Сборник задачи – Изд. „Булвест”.
 3. ЗИП – Математика – Изд. „Булвест”.
 4. Спазвам правилата – Изд. „Рива”.
 • УЧЕБНИ ПОМАГАЛА – ВТОРИ КЛАС „А” и „Б”
 1. Учебно помагало по математика  - избираема подготовка, Изд. „Булвест”, 2000 г.
 2. Задачи по математика – Учебно помагало, Изд. „Булвест”, 2000 г.
 3. Тренировъчни упражнения и диктовки по Български език, Изд. „Слово”
 4. Граматика – Учебно помагало по Български език с упражнения, Изд. „Скорпио”.
 5. Спазвам правилата – Учебно помагало за час на класа, Изд. „Рива”.
 • УЧЕБНИ ПОМАГАЛА – ВТОРИ КЛАС „В” и „Г”
 1. ЗИП – БЕЛ – Изд. „Булвест”
 2. ЗИП – Математика – Изд. „Булвест”
 3. Тренировъчни упражнения –  БЕЛ - изд. „Слово”
 4. Сборник  Математика – Е. Динева
 5. Спазвам правилата – изд. „Рива”

 

 • УЧЕБНИ ПОМАГАЛА – ТРЕТИ КЛАС

Български език и литература

 1. Тетрадка за самостоятелна работа по БЕЛ, Изд. „просвета”;
 2. Тренировъчни упражнения по БЕЛ, Изд. „Слово”.
 3. Езикови задачи, Изд. „Просвета”;

 

МАТЕМАТИКА

 

 1. Задачи по математика , Изд. „Булвест”, 2000 г.
 2. Учебно помагало по математика, Изд. „Булвест”, 2000 г.

 

ЧАС НА КЛАСА

 1. Спазвам правилата, Изд. „Рива”
 • ЧЕТВЪРТИ КЛАС
 1. ЗИП – БЕЛ  - Езикови задачи,  Изд. Просвета”.
 2. ЗИП – Математика, Изд. „Булвест”.
 3. БД – Спазвам правилата, Изд. „Рива”