ПРИЕМ 8 КЛАС 2013/2014

10.09.2013 09:20

ОБЯВЯВАМЕ

допълнителен прием на ученици за 8 клас в общообразователна паралелка за учебна 2013/2014 г.

  След завършванв на основно образование учениците имат  възможността да продължават обучението си в 9. клас  с клас с профил "Технологичен - Туризъм"