Примна в РИО

15.05.2014 10:37

В РИО - Сливен се открива приемна за ученици и родители във връзка 

с приема  след 7. и 8. клас за учебната  2014/2015.