ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2012/2013

20.10.2012 17:50

 

За учебната 2012/2013 година СОУ "ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ" предлага на своите ученици да участват в следните видове дейности:

 

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Клуб

Сексуално и репродуктивно здраве

Клуб

Пътешественик

Клуб

Здравословано хранене

Клуб

Приятели на природата

Клуб

Екотуризъм

Секция

Футбол

Клуб

ЛИК

Клуб

Етнография

Клуб

Европейска мозайка

Клуб

Приятели на историята

Клуб

Пътешествие в миналото

Клуб

Как да се обличам и държа в обществото

Клуб

Искам да успея

Студио

Театрално студио

Клуб

Интернет

Клуб

Интернет

Клуб

Изготвяне на презентации