ПРОЕКТ "УСПЕХ"

16.01.2012 15:23

 

Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия "Да направим училището привлекателно за младите хора", Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.

 

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

Учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите.

За учебната 2011/2012 година СОУ "ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ" предлага на своите ученици да участват в следните видове дейности:
№ по ред
Форма на извънкласната дейност
Тематично направление

1

секция

Футбол

2

секция

Ориентиране и оцеляване в природата. Начално обучение по спортно ориентиране

3

клуб

Европейска мозайка

4

клуб

Сексуално и репродуктивно здраве

5

клуб

Киноман  

6

студио

Театрално студио

7

клуб

Туристически природни обекти в Сливенския балкан

8

студио

Дигитално студио- реклама и дизайн

9

клуб

Краезнание

10

клуб

Умения за успех  

11

ателие

Слово

12

клуб

Изготвяне на презентации "Искам да ви представя ..."

13

клуб

100 сливенски войводи

14

ателие

Историческо пътешествие

 
 
 

 

Учебните занятия ще се провеждат през втория срок на учебната 2011/2012 година. Общият хорариум на занятията е 68 учебни часа.

На страница  УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ  ще бъде публикувана информация за различните дейности по проект УСПЕХ след тяхното стартиране.