Промяна графика на учебните смени

23.02.2018 11:36

СЪОБЩЕНИЕ
От 26.02.2018 г. се променят учебните смени 
* 2 а, б и 3 а, б, в, г - ПЪРВА СМЯНА
* 2 в, г и 4 а, б, в, г - ВТОРА СМЯНА