РАБОТА ПО ПРОЕКТ УСПЕХ

16.01.2012 15:36

Учебните занятия ще се провеждат през втория срок на учебната 2011/2012 година. Общият хорариум на занятията е 68 учебни часа.

На тази страница ще бъде публикувана информация за различните дейности по проект УСПЕХ след тяхното стартиране.