Ред, по който учениците от VІІ клас от училищата на област Сливен имат право да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от приемните изпити

05.06.2017 21:48

 

  • 1. Срок, в който учениците от VІІ клас от област Сливен имат право  да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от изпитите чрез тест по български език и литература и по математика, проведени на 19 и 22 май 2017 г. -  3 /три/ работни дни след обявяване на резултатите – 6, 7 и 8 юни 2017 г.
  • 2. Запознаването на учениците с проверените изпитни работи да се извършва в зала № 210 на РУО – Сливен задължително в присъствието на родител /настойник/, след подаване на заявление по образец. При заетост на зала № 210 запознаването с изпитните работи по български език и литература да се извършва в стая № 203, а по математика – в стая № 213.
  • 3. По време на запознаване с изпитната работа не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа или на рецензиите/бележките на оценителите.
  • 4. Изпитните работи могат да се разглеждат от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. в определените дни, в присъствието на председател /заместник-председател/ на съответната комисия за проверка и оценка и определени от тях членове на комисията /оценители/.