РЕД И УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО ПО БЕЛ И ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

27.06.2019 09:00

РЕД И УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО ПО БЕЛ И ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

 

     I. Индивидуалните резултати от НВО по български език и литература и по математика са обявени в електронната система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален код.

      II. Учениците от VII клас могат да се запознаят с индивидуалните си резултати – в кабинета на директора на СУ „Пейо Яворов“.

    III. Време и място за запознаване с оценените индивидуални работи на учениците от VII клас от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, както следва:

     1. Срок: 28 юни, 1 и 2 юли 2019 г. – от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч.;

     2. Място: зала № 210 на РУО – Сливен, бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 2;

     3. Запознаването на ученика, задължително придружен от родител, с оценената индивидуална работа става в присъствието на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

     - Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

     - Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

     - Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.