РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПРИЕМ на ученици след 7. и 8. клас

23.04.2015 07:56

 30.04.2015г.  от 17.30ч. в СОУ"П. К.Яворов" - Сливен

С цел предоставяне на информация на родителите за възможностите 

за кандидатстване на ученици след седми и осми клас .

 

Уважаеми родители и ученици, 


уведомяваме Ви, че в секция ПРИЕМ  

на сайта е публикувана информация 

за приема през учебната 2015/2016 година в 5 СОУ.