РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ за 7.клас

16.04.2018 10:30

НА  24.04.2018г.

/ВТОРНИК/

ще се проведат

родителски срещи

за 7. клас    от 17:30ч.

ПРИЕМ за учебна 2018/2019