Родителски срещи за ученици

04.09.2017 22:11

   На 7 септември 2017г.

ще се проведат

родителски срещи

за 1. клас

с начален час       17:30ч.

 На 12 септември 2017г.

ще се проведат

родителски срещи

за  2.клас, 3. клас,  4.  клас

6. и 9. клас

с начален час       17:30ч.

   На 13 септември 2017г.

ще се проведат

родителски срещи

за 5. клас

с начален час       17:30ч.