РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 2018/2019

03.09.2018 14:52
 

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 

НА  12 септември 2018г.

ще се проведат родителски срещи

за начален етап    от 17:30ч.

НА  13 септември 2018г. 

за  прогимназиален и гимназиален етап  от 17:30ч.