РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

09.09.2020 15:32

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

за  всички ученици от 1 - 12клас  по график:

1. На 9септември 2020г. със следните класове:

 • 1а,б - 17:30ч.
 • 8а - 17:30ч. и 18:00ч.
 • 2в - 17:30ч. и 18:00ч.

 2. На 10септември 2020г. със следните класове:

 • 2а,б -17:30ч.
 • 3а,в - 17:30ч. и 18:00ч.
 • 3 б -17:15ч.
 • 4а,в,г - 17:30ч. и 18:00ч.
 • 4б - 17:30ч. и 18:00ч.
 • 5 б,в,г - 17:30ч. и 18:00ч.
 • 5а - 17:00ч. и 17:30ч.
 • 6б -17:30ч. 
 • 6а, г - 17:00ч.
 • 7а, б - 17:00ч. и 17:45ч.
 • 7в, г - 17:30ч.
 • 9а -17:30ч.
 • 10а,б - 17:30ч.
 • 12а, б - 17:30ч.

3. На 11 септември 2020г. - 11а  - 17:30ч.