Румъния по PROJECT : 2018 - 1-ES01- KA229-050505_3 "ERASMUS PLUS " "Let's tell your story"

23.10.2019 13:14

На 21 октомври  2019 г. стартира посещение на наши учители и ученици в Румъния по проект ЕРАЗЪМ + 

 Румъния по PROJECT : 2018 - 1-ES01- KA229-050505_3 "ERASMUS PLUS " "Let's tell your story"

повече тук>>