ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТЕ - МАЙСКА СЕСИЯ 2019/2020Г.

28.02.2020 16:16

На вниманието на настоящите дванадесетокласници и бивши ученици на гимназията, неиздържали успешно един или два държавни зрелостни изпита!

Срокът за подаване на заявление за явяване на Държавни зрелостни изпити за майска сесия, уч. 2019/2020 г., е в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г., включително.

Заявления по образец се подават лично в канцеларията.