ПРАЗНИЧНО СЛОВО НА ДИРЕКТОРА НА СУ „ПЕЙО ЯВОРОВ“ ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

25.03.2020 00:00

Скъпи ученици, учители и колеги,

Днес, 25 март, СУ „Пейо Яворов“ чества своя патронен празник.

Този празник е най-значимият, най-вълнуващият за едно училище, защото е повод не само за равносметка и вглеждане в историята, но и поглед към бъдещето.

Има нещо величествено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да го предадеш на поколенията, да го развиват, пазят и да продължат делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините стотици  хора. Обединява ни с онова нещо, позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази и носи само в сърцето.

Скъпи ученици, Вие сте надеждата и бъдещето!

На всички Вас ви предаваме нравствените ценности, добродетелите и любовта към българските традиции. Бъдете силни, ученолюбиви и следвайте мечтите си! Пазете светлите традиции на нашето училище, почитайте всеотдайността на своите учители!

Пожелавам Ви да бъдете добри хора, да успявате със знания и умения и навсякъде, където и да се намирате, да сте горди, че сте възпитаници на СУ „Пейо Яворов“!

Уважаеми учители, на днешния празничен ден искам да поднеса уважението си към Вас, хората, които с вдъхновение, отговорност и търпение възпитавате и изграждате децата на Сливен, на България. Чрез Вашия професионализъм, благородство и всеотдайност вие давате на младите хора увереността и силата, с които да вървят напред. Всички трудности във времето, през което преминаваме заедно, са предначертани да се кали духът ни. Нека продължим будителското си дело с любов към учениците, с отговорност към себе си, към родителите, към обществото!

Желая Ви здраве, силен дух и воля да вървите всеотдайно напред по пътя на духовността! Продължавайте с делото си да пишете историята на СУ „Пейо Яворов“!

Честит празник!

Даниела Павлова

Директор на СУ „Пейо Яворов“ - гр. Сливен