СЪОБЩЕНИЕ Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 2024г.

16.05.2024 16:09
  • Държавен изпит  за придобиване на професионална квалификация част ТЕОРИЯ -  20 май 2024г. 
  • Държавен изпит   за придобиване на професионална квалификация част ПРАКТИКА - 21 и 22 май 2024г.

             Начало от 8:30часа.