Съобщение

15.02.2018 08:08
На 15.02.2018г. учебните часове и дейностите при целодневната организация на учебния ден в СУ „П. К. Яворов” да се проведат с намалена продължителност – 20 минути във връзка с авария в топлопреносната мрежа.
 

Клас/класове/паралелки/групи

Продължителност на учебния час/дейности при целодневна организация на учебния ден

Продължителност на междучасията за деня

I клас

 

1.      8.20 – 8.40

2.      8.45 – 9.05

3.      9.20 – 09.40

4.      09.45 – 10.05

5.      10.10 – 10.30

6.      10.35 – 10.55

 

Междучасие – 5 минути,

голямо междучасие след втори час – 15 минути

 

II „в” и II„г” клас, IV клас

V– XII клас 

 

1.      8.00 – 8.20

2.      8.25 – 8.45

3.      09.00 – 09.20

4.      09.25 – 09.45

5.      09.50 – 10.10

6.      10.15 – 10.35

7.      10.40 – 11.00

 

Междучасие – 5 минути,

голямо междучасие след втори час – 15 минути

 

II „в” и II„г” клас, III клас

 

1.   13.30 – 13.50

2.   13.55 – 14.15

3.   14.30 – 14.50

4.   14.55 – 15.15

5.   15.20 – 15.40

 

Междучасие – 5 минути,

голямо междучасие след втори час – 15 минути