СЪОБЩЕНИЕ за изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта" 2024/2025г.

16.05.2024 13:28

Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2024/2025 г., в СУ "Пейо Яворов" , отчитайки желанията на учениците, ще бъдат сформирани  групи в сферата на изкуствата и отбори в областта на спорта.