Съобщение Преминаване в ОРЕС считано от 11.10.2021г по график

08.10.2021 14:58

Обучение в ОРЕС

по график  преминават следните класове:

V, VI, IX, X  и   XI  клас - за периода от 11.10.2021 до 22.10.2021г.

VII, VIII,  XII клас   - за периода от 25.10.2021 до 29.10.2021г.

Обучението се извършва в  MS TEAMS.