Съобщение ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

29.11.2020 13:29

 СУ "Пейо Яворов" 

считано от 30 ноември 2020г.  

 преустановява присъствени учебни занятия.