Съобщение ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

19.03.2021 15:27

 

 СУ  "Пейо Яворов" 

считано от 22 март  2021г.  

 преустановява присъствени учебни занятия.

Обучението ще се извършва в електронна среда Teams.