Съобщение Поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

31.05.2024 15:24
От 3 юни /понеделник/ 2024г. започва
  ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ