Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2023/2024 г., в СУ "Пейо Яворов" ще бъдат сформирани групи в сферата на изкуствата и отбори в областта на спорта

12.06.2023 10:10